Exoplanet

Exoplanet

Samen met de teams van andere spelers zal je je nieuwe thuis moeten verkennen, bebouwen en ontginnen. Welk team dat het beste doet, wint het spel in Exoplanet!

 

Doel van het spel


De spelers moeten metaalfiches verzamelen en naar het centrum van de kolonie brengen, en die ook claimen. Wie de hoogste som heeft van de gedekte waarden, wint het spel.

Setup


In een spel met vier spelers worden alle terreintegels gebruikt. Speel je met drie, dan moet je een A-tegel met één bouwlocatie uit het spel halen, een B-tegel met één bouwlocatie en een B-tegel met twee bouwlocaties.

In een spel met twee spelers worden twee A-tegels met één bouwlocatie, en één tegel met twee bouwlocaties uit het spel gehaald. Er wordt een B-tegel met één bouwlocatie en één met twee bouwlocaties uit het spel genomen. Daarbij worden er ook nog enkele metaalfiches uit het spel gehaald: één met waarde 2, 4, 5, 6, 7 en twee met waarde 3.

De centrale tegel- wordt in het midden van de tafel gelegd. De tegels met achterzijde A en B worden afzonderlijk geschud. De tegels van A worden gedekt op die van B geplaatst. De verschillende grondstoffen zoals houtfiches, energiesteenfiches en metaalfiches worden bij het bord geplaatst. De metaalfiches moeten gedekt liggen en door elkaar geschud.

De drie starttegels - met een tandwieltje - worden verbonden met de centrale tegel. Het correcte aantal grondstoffen worden op deze tegels geplaatst. De stadstegels worden met de juiste zijde op de centrale tegel geplaatst - 2, 3 of 4 spelers. De krachtveldpion wordt op de neutrale zonnepaneeltegel geplaatst. De vier startkaarten worden geschud en elke speler ontvangt er één. De andere worden gedekt in de doos gelegd. De andere actiekaarten worden geschud en in de buurt van het speelbord geplaatst.

Alle spelers nemen alle componenten in een gekozen kleur. De begrenzer wordt op de centrale kolom (1/4) geplaatst op het energiebord. De energiemarker wordt op '0' gelegd op het energiespoor. Vier verkenners worden op de rand van de centrale tegel, rond de stadstegel, geplaatst. Elke speler ontvangt een overzichtskaart.

Spelverloop


Een eerste speler wordt gekozen. Na de beurt van de actieve speler is het de beurt aan de volgende speler in wijzerzin. Een beurt bestaat steeds uit drie fasen.

Actiefase


Allereerst is er de actiefase. De actieve speler krijgt vijf actiepunten - de startspeler krijgt in de eerste beurt slechts drie actiepunten. Die actiepunten kan je spenderen aan verschillende acties, die niet allemaal eenzelfde aantal punten kosten.

Een verkenner verplaatsen kost één actiepunt. De speler mag een verkenner één tegel verder verplaatsen. Het kan ook zijn dat je een nieuwe tegel kan verkennen. De verkenner staat dan aan de rand van het speelveld. De nieuwe tegel moet grenzen aan twee tegels die reeds op het veld liggen. Als dit een bostegel, bergtegel of krater is, dan worden daar de grondstoffen, respectievelijk hout, energie en metaal geplaatst, gelijk aan het aantal spelers. In het geval dat er metaal moet geplaatst worden, worden deze gedekt geplaatst, en de speler die de tegel verkent, mag één van de van de waarden van de fiches bekijken. Er kunnen ook bouwlocaties op een tegel staan. De verkenner zal niet enkel 'verkennen' maar wordt dan ook op de nieuwe tegel geplaatst. Een verkenner kan maximaal één grondstof meenemen. Een speler mag niet meer dan twee tegels per beurt ontdekken.

Voor één actiepunt kan een speler één metaalfiche onderzoeken. Dit betekent dat die kijkt naar de waarde van een gedekte metaalfiche, op een tegel waar zijn verkenner staat.

Een actiekaart trekken kost twee actiepunten. De handlimiet wordt weergegeven op zijn energiebord. Wordt deze limiet overschreden, dan kiest de speler een kaart die op de aflegstapel komt. Een speler mag tijdens zijn beurt maximaal één actiekaart spelen, en die mag hij niet ontvangen hebben in dezelfde beurt. Een gespeelde kaart wordt op de aflegstapel gelegd. De actiekaart spelen kost geen actiepunt.

Een verkenner kan een grondstof oppakken of laten vallen zonder de kost van actiepunten. Spelers mogen niet gratis een metaalfiche bekijken bij het opnemen, en deze zijn steeds gedekt. Als een grondstof genomen wordt, dan wordt de fiche op de verkenner geplaatst, of omgekeerd, wat het gemakkelijkste gaat. Een verkenner mag maximaal één grondstof nemen.

De actieve speler kan ook een grondstof stelen van een andere speler (zijn verkenner). Hiervoor moet hij meer verkenners hebben dan de tegenspeler en deze moeten zich ook op dezelfde tegel bevinden.

Verkenners kunnen energiestenen inruilen in de stad. Hiervoor krijgt de speler dan één energie, of hij schuift zijn begrenzer op naar rechts - om zo zijn maximale energie en handkaarten uit te breiden. Deze actie kost ook geen actiepunt.

Om punten te scoren moeten de verkenners metaal naar de stad brengen. Eens een verkenner op de stad staat met een metaalfiche, mag hij deze afleveren. Dit kost hem geen actiepunt, maar kost hem wel energie gelijk aan de laagst vermelde waarde van de stadstegel. Hij plaatst niet alleen de metaalfiche daar, maar ook zijn verkenner. Deze actie betekent ook onmiddellijk het einde van zijn beurt, zelfs als hij nog actiepunten zou overhebben.

Bouwfase


Na de actiefase van een speler is het tijd voor de eventuele bouwfase. Hiervoor moeten er minstens twee verkenners op een bouwtegel staan en moet één verkenner de grondstof bij zich hebben. Op een tegel met één bouwlocatie kan men een koepel of zonnepaneel bouwen, op een tegel met twee bouwlocaties kan men twee koepels of één zonnepaneel bouwen. De speler levert hout in om een koepel te bouwen. Hij mag dan één van zijn verkenners uit de reserve op die tegel plaatsen - daar staan nu drie verkenners. Het is mogelijk dat op een tegel met twee bouwlocaties er koepels komen van verschillende spelers. Een speler kan ook een zonnepaneel bouwen, dit doet hij opnieuw door er twee verkenners te plaatsen met één energiesteen. De energiesteen gaat weg en een zonnepaneel van die speler - hij heeft er twee - wordt op die tegel geplaatst. Als er reeds een koepel op staat, kan er geen zonnepaneel geplaatst worden en daar waar een zonnepaneel gebouwd is, kan geen koepel meer komen.

Energiefase


Na de bouwfase gaan we over naar de energiefase. Hier wordt gekeken of de spelers verkenners hebben op locaties met zonnepanelen. Heeft een speler minstens één verkenner op een zonnepaneel van zichzelf staan, dan levert die één energie. Staat die met twee verkenners op het paneel van een andere speler, dan ontvangt die één energie, ongeacht van de rest van de situatie. Op de neutrale tegel ontvangen de spelers die de meerderheid hebben één energie. Een zonnepaneel levert niet meer dan één energie.

Er is nog een bijzonder element in het spel, namelijk het krachtveld. Daar waar het krachtveld staat kunnen spelers niet bouwen, wordt er geen energie geleverd en kunnen de spelers geen metaal onderzoeken. Als je je verplaatst uit het krachtveld kost dit twee actiepunten - in plaats van één - en kan er niet verkent worden - er kunnen dus geen nieuwe tegels getrokken worden als je van deze tegel vertrekt. Als men zich naar het krachtveld verplaatst kost dit zoals gewoonlijk één actiepunt, en de actieve speler mag het krachtveld op een andere tegel plaatsen, maar nooit op de centrale tegel.

Het spel eindigt zodra het laatste metaal geleverd is op de stadstegel. Iedere speler neemt nu zijn verkenners en het metaal dat erbij hoort. De punten worden nu geteld. Eerst worden de waarden van de metaalfiches bij elkaar opgeteld. Je krijgt één punt per bouwconstructie (koepel of paneel), en eventuele punten van getrokken kaarten. De speler met de meeste punten wint het spel, in geval van gelijkspel wint de speler met de meeste energie. Indien nog gelijk dan wint de speler met de meeste verkenners op het speelveld. Indien nog gelijk, dan delen die spelers de overwinning.Materialen


De gebruikte materialen zijn kaarten van standaardformaat- en kwaliteit, houten geometrische ruimtefiguren zoals cilinders en halve bollen in vier verschillende kleuren. Die figuren zijn zeer kwalitatief en duidelijk. Het speelveld wordt opgebouwd uit verschillende tegels met ietwat vreemde randen. Die tegels klikken beter in elkaar dan je initieel zou denken.

Conclusie


In Exoplanet is het een race om niet alleen het metaal af te leveren op de centrale tegel, maar om ook voldoende energie te verkrijgen om die effectief te kunnen afleggen, zodat je op het einde van het spel punten kan scoren. Hierbij moet je ook goed in het oog houden hoeveel verkenners je nog hebt. Als dit aantal wat aan de lage kant is, is het toch wel tijd om koepels te bouwen, waardoor je wel een verkenner krijgt, maar an sich dan geen energie of metaal kan ontginnen. Steeds moet je de voorzichtige afweging maken welke keuze je gaat nemen en waar je je actiepunten aan zal spenderen. Neem hierbij nog de eventuele actiekaarten waardoor je niet alleen jezelf een boost kan geven, maar ook bij anderen stokken in de wielen kan steken.

Overzicht


Speelduur 45 minuten
Aantal SpelersTwee tot vier
MoeilijkheidsgraadGemakkelijke regels
Voor wie?De vermelding is +10 en dat is correct


Wij danken 999 Games voor het ontvangen van een reviewexemplaar.

Steun playstationclan.be